RIEC Teammanager Frontoffices (M/V)
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Maximaal €5520   |   Schaal 012   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 17-11-2018)

VACATURE

 

RIEC ZEELAND WEST-BRABANT en OOST-BRABANT

 

 

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland-West Brabant & Oost-Brabant is op zoek naar een enthousiaste:

 

                              Teammanager Frontoffices (1.0 fte) (M/V)
                                          - Schaalniveau 12 -

 

Ben jij een verbindende teammanager die begrijpt dat je met samenwerken verder komt dan alleen? Heb jij affiniteit met de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit? Weet jij hoe het is om te werken met diverse overheidspartners? Blijf jij met beide benen op de grond in een complexe, dynamische bestuurlijke omgeving? Zit je hevig te knikken bij wijze van antwoord op deze vragen? Lees dan snel verder!

 

De provincies Noord-Brabant en Zeeland zijn koploper op het terrein van ondermijnende criminaliteit: qua omvang en qua aanpak.

De aanpak van ondermijning in Brabant en Zeeland richt zich tot nu toe op zichtbare repressieve actie en handhaving. De aandacht gaat vooral uit naar delicten, casuïstiek, de versterking van de weerbaarheid van gemeenten tegen innesteling van de onder- in bovenwereld en publieke bewustwording via media-aandacht. We leggen hiermee de basis voor de doorontwikkeling van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om deze basis verder te verstevigen en de ondermijnende criminaliteit systematisch terug te dringen bouwen we het slagvaardige, zichtbare en weerbare karakter van de regio’s verder uit. We richten ons daarom de komende jaren op zowel het preventief als repressief terugdringen van de ondermijnende criminaliteit als het mobiliseren en steunen van de samenleving in de aanpak ervan. Jij als ervaren teammanager, speelt een essentiële rol bij deze aanpak.

 

Het RIEC

De RIEC’s Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant maken deel uit van een landelijk netwerk van 10 RIEC’s met een op landelijk niveau ingericht LIEC. Het RIEC is opgericht ter ondersteuning van gemeenten en andere overheidspartners bij de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De doelstellingen van de aanpak zijn:
- Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.
- De vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan.
- Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

De ondersteunende taak van het RIEC begint bij het versterken van het lokale bewustzijn van en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC doet dat onder meer door in concrete cases de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Daarnaast levert het RIEC bestuurlijke, juridische  en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken in het kader van deze vorm van criminaliteitsbestrijding.

 

De RIEC’s hebben in Oosterhout een gezamenlijk Backoffice van waaruit ze samen het gebied van de provincies Noord-Brabant en Zeeland bedienen. Beide regio’s hebben een eigen frontoffice. Voor ZWB gevestigd in Oosterhout en voor OB in Eindhoven.  

Vanuit de beide frontoffices wordt nauw samengewerkt met het actie centrum en de regionaal programma manager. Als teammanager ben je op beide plekken werkzaam. Er werken ongeveer 40 medewerkers bij de RIEC’s, gedetacheerd vanuit de verschillende overheidsdiensten of via een payrollbureau.

 

Het team Frontoffice bestaat in totaal uit negen accountmanagers, een programmamedewerker, twee BIBOB adviseurs, twee juristen. De accountmanagers zijn de gesprekspartners van de verschillende keten- en regionale overheidspartners en zijn verantwoordelijk voor het borgen en naleven van privacy afspraken in het informatieproces van de integrale casusaanpak. Daarnaast levert het team een belangrijke rol in de vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid van de partners tegen ondermijnende criminaliteit. De BIBOB adviseurs ondersteunen gemeenten onder andere bij dossiers, complexe vraagstukken en geven masterclasses. De juristen ondersteunen de partners zowel pro-actief als reactief .

 

Functiebeschrijving

Als teammanager Frontoffice lever je een belangrijke bijdrage aan de resultaten en ontwikkelingen van de RIEC’s.  Je maakt deel uit van het management team.  Daarin ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beide RIEC’s als netwerkorganisatie en realisatie van de doelstellingen uit het jaarplan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het borgen en naleven van privacy afspraken in het informatieproces van de integrale casusaanpak. Vanuit jouw aansturende, motiverende en verbindende rol weet jij dit informatieproces continu te verbeteren en te vernieuwen. Eveneens weet jij met jouw team ook de bestuurlijke weerbaarheid van de verschillende overheidspartners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken en te vergroten. Je rapporteert de behaalde resultaten aan het Hoofd RIEC.

We zoeken een echte verbindende teammanager die begrijpt dat je met samenwerken verder komt dan alleen.  

Kortom, iemand die het team verbindt, motiveert en uitdaagt tot innovatieve oplossingsrichtingen, hierin daadkrachtig optreedt en lef toont om dingen op politiek- en bestuurlijk niveau voor elkaar te krijgen.

 

Het RIEC biedt uitdaging, een plezierige werksfeer en een zeer boeiend werkterrein. Het betreft een functie voor langere tijd, waarbij de detacheringstermijn mede wordt bepaald door de eigen moederorganisatie. De functie is indicatief ingeschaald op schaalniveau 12 van de gemeentelijke salarisschalen. Uitgangspunt is detachering met behoud van de eigen rechtspositie.

 

Deskundigheden:

- Afgeronde HBO opleiding

- WO werk- en denkniveau

- Kennis van en ervaring met management- en besturingsprocessen

- Kennis van en ervaring met politieke- en bestuurlijke processen

- Kennis van (integrale) veiligheidsvraagstukken

 

Kenmerken van onze nieuwe collega zijn:

- Samenwerkend, resultaatgericht en omgevingsbewust

- Bestuurlijk sensitief

- Ondernemend en daadkrachtig

- Verbindend leiderschap

 

Wijze van solliciteren

Om je interesse voor de vacante functie kenbaar te maken vragen wij je vóór 18 november 2018 een motivatiebrief en CV te mailen naar secretariaat@zwb.riec.nl.  De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. Het eerste selectiegesprek staat gepland op woensdag 21 november 2018.

Voor alle medewerkers van het RIEC geldt dat de medewerkers een verzwaarde VOG / persoonlijke screening moeten kunnen overleggen. Deze kan bij aanvang van de werkzaamheden of periodiek worden aangevraagd als de situatie hierom vraagt.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw F. van Montfoort, Hoofd RIEC, tel. 06-86878881.

Competenties

Ondernemingszin
Samenwerken
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij 's-Hertogenbosch?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website