Juridisch kwaliteitsmedewerker
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Maximaal €3968   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   28 - 36 uur
Solliciteer (t/m 27-1-2020)

Juridische kwaliteitsmedewerker

Voor 28-36uur

De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging

 

De sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

 

In de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente ’s-Hertogenbosch werken we aan 

aan een sociale samenleving, nu en in de toekomst. Een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien, initiatief wordt gestimuleerd en ondersteund en talenten en krachten het uitgangspunt zijn. Maar niet het eindpunt; als het nodig is vullen we aan, zodat iedereen mee kan doen. Dat doen we vanuit onze drie kernwaarden: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en efficiëntie. En we doen het samen: met onze inwoners, met partners en in de regio.

De functie

Je bent van groot belang voor de ontwikkeling die de uitvoering Volwassen en Jeugd wil realiseren op het gebied van (juridische) kwaliteitsverbetering en de borging daarvan. Uitgangspunten hierbij zijn rechtmatigheid, zorgvuldigheid, doelmatigheid en klanttevredenheid. Vanuit dit normenkader is het zaak om te schakelen tussen uitvoering, beleidsmakers, management, FMI en juristen en de juiste balans te vinden in de samenwerking met deze afdelingen. Het is essentieel om overstijgend te kunnen denken door de samenhang tussen wetten en gestelde kaders te overzien, dwarsverbanden te leggen en deze te vertalen naar de werkzaamheden van de uitvoering en te adviseren over borging in de processen. Het gaat dan met name om de algemene wet- en regelgeving (Awb, Jeugdwet en Wmo), jurisprudentie, het gemeentelijk beleid en de AVG (UAVG).

 

Vanuit je adviserende rol ben je verantwoordelijk voor de borging van het beleid in de uitvoering en de procedures binnen de organisatie. Je inzet vraagt met het oog hierop het nodige aan het bijstellen, aanscherpen en verbeteren van werkwijzen. Je informeert, signaleert, faciliteert en schept voorwaarden om de kwaliteitsverbetering te realiseren in het primaire proces. Het (juridisch) kwaliteitsteam fungeert als een schil rondom de uitvoering. Om te komen tot deze kwaliteitsverbetering treedt je ook op als coach. Je hebt onder andere aandacht voor de juridische aspecten, maar ook voor de (schriftelijke) communicatie richting de inwoner. Daarbij betrek je de manager actief door verbetervoorstellen en advies. Dit met het doel om medewerkers beter in staat te stellen hun rol als professional op te pakken en eventuele blinde vlekken te ontdekken.

Hoofdtaken

 • Signaleren van relevante ontwikkelingen in (landelijke) wet- en regelgeving en afstemming zoeken met de stafjuristen en beleidsmedewerkers;
 • Ppstellen van kwaliteitsverbeteringsprogramma’s (o.a. opstellen kwartaalrapportages);
 • Beschrijven, borgen en verbeteren van werkprocessen;
 • Het toezien op en bewaken van kwaliteit van werkzaamheden en processen door het nemen van steekproeven;
 • Optreden als juridische vraagbaak voor de uitvoering;
 • Adviseren ten behoeve van audits en management reviews;
 • Deelnemen aan gesprekken met externen (inkoop en relatiebeheer);
 • Actieve rol bij veranderingen van bestaande en nieuwe processen (projectmatig);
 • Initiatief nemen, ondersteunen en gevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van proces- en organisatievraagstukken gericht op het implementeren van effectieve en efficiënte veranderingen;
 • Verwerven/organiseren van draagvlak voor procesaanpassingen binnen de organisatie op alle niveaus (o.a. door een goede communicatie);
 • Adviseren van het management over gesignaleerde relevante (wettelijke) voorschriften met betrekking tot kwaliteit, noodzakelijke programma’s voor kwaliteitsverbetering, evenals over de integratie van kwaliteit in alle taakomschrijvingen en procedures (kwaliteitsdenken);
 • Signaleren en beoordelen van de impact van jurisprudentie op processen;
 • Het coachen en faciliteren van collega’s op kwaliteit en kwantiteit.

 

Je profiel

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, leerlingenvervoer, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Minimabeleid Participatiewet, Leerplicht,  Regeling gehandicaptenparkeerkaart en van relevante beleidskaders en verordeningen;
 • Je bent bereid tot scholing en verdieping;
 • Je hebt een visie op en kennis van kwaliteitsverbetering;
 • Je bezit goede communicatieve, schriftelijke, sociale en motiverende vaardigheden;
 • Je kunt analytisch denken, verbinden en draagvlak creëren;
 • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, betrouwbaar en flexibel ingesteld;
 • Je kunt kennis overdragen en bezit coachende vaardigheden.

Ons aanbod 

Je gaat aan de slag in een jonge functie en samen met je collega’s pak je de ontwikkeling die de sectie uitvoering aan het realiseren is op het gebied van (juridische) kwaliteitsverbetering en de borging daarvan aan. De functie is gewaardeerd in schaal 9, maximaal € 3968,- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek.

 

Meer informatie          

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Willem van Hooff, 06-11 444 685. Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met Marieke Haeve,

06-1525 3314, medewerker personeelsmanagement.

De sollicitatieprocedure

Je sollicitatie en cv kun je tot en met 27 januari 2020 onder vermelding van het vacaturenummer richten aan Afdelingshoofd mevrouw M. Heijmenberg. Gesprekken staan gepland op donderdag 30 januari 2020.

 

Interesse?

 

Solliciteer dan nu via onderstaand sollicitatieformulier!

VACATURENUMMER: 2020-03

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Zelfreflectie
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Visie
Inlevingsvermogen
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Plannen en organiseren

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij 's-Hertogenbosch?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website