Bureauhoofd Waardebepaling, Bezwaar en Beroep
Gemeente 's-Hertogenbosch

WO, HBO   |   Maximaal €5814   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 16-8-2020)

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een bureauhoofd Waardebepaling, Bezwaar en Beroep bij de afdeling Belastingen van de sector Middelen en Dienstverlening (240 FTE).  Ben jij een empathische resultaatgerichte manager?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische stad. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische levendigheid. De afgelopen decennia ook meer en meer om haar moderne, dynamische en bedrijvige karakter. Een stad met een sterke identiteit. Ook opgebouwd vanuit haar functie als hoofdstad van Brabant. Een ontmoetingsstad bij uitstek. Met een centrumfunctie in een economisch belangrijke regio, een sportieve en culturele uitstraling en een rijke schakering aan bedrijven.

Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke water in de stad, de Binnendieze, de Zuid Willemsvaart, de Dommel en de Aa. De stad is omgeven door prachtige stukjes natuur, zoals het Bossche Broek en de Gement, die zorgen voor een prettig leefklimaat en een groene oase te midden van stedelijkheid.

De organisatie

De ondernemende gemeente wil de komende jaren de relatie met burgers, ondernemers en andere organisaties verder intensiveren en versterken. ‘Buiten’ is de primaire focus bij alles wat men doet. In de organisatie werken ruim 1.300 medewerkers.

De afdeling Belastingen

De afdeling Belastingen bestaat uit de bureaus Waardebepaling, Bezwaar en Beroep (WBB) en Heffen en Innen (H&I) en heeft de volgende missie: op een klantvriendelijke, efficiënte en rechtvaardige wijze genereren van belastingopbrengsten.

De doelstelling van de afdeling luidt als volgt: een juiste, tijdige en volledige waardering van objecten, aanslagoplegging, bezwaarafhandeling, inning van belastingen en beleidsformulering.

 

Binnen het bureau WBB worden alle woningen en niet-woningen in kaart gebracht en jaarlijks van een WOZ-waarde voorzien. Daarnaast handelt het bureau de jaarlijkse stroom aan bezwaar- en beroepschriften af. Bij bureau H&I zorgt men ervoor dat alle beschikkingen en aanslagen tijdig worden toegestuurd. Vervolgens handelt men de invordering af, waaronder kwijtschelding en dwanginvordering.

Wat ga je doen?

Situationeel en resultaatgericht leidinggeven aan de medewerkers van het bureau WBB.

Je formuleert heldere eindresultaten die van medewerkers worden verwacht en geeft aan welke middelen beschikbaar zijn. Je schept voorwaarden waardoor de medewerkers de gewenste resultaten kunnen behalen en hun capaciteiten ten volle kunnen benutten. De focus ligt op talenten en mogelijkheden van medewerkers. Medewerkers worden op een situationeel bepaalde manier gecoacht, erop gericht dat zij volledig zelfstandig kunnen functioneren. Je bent integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen het bureau.

 

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering

Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het WOZ- en BAG-proces en de afhandeling van bezwaar/beroep door het maken van planningen, uitvoeren van controles en het wekelijks genereren van voorraadcijfers. Daarbij ben je goed op de hoogte van externe ontwikkelingen op het vakgebied en draagt zorg voor het vertalen van deze ontwikkeling naar de bedrijfsvoering.

 

Je draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement door het opstellen van het bedrijfsplan, de interne voortgangsrapportages en de voortgangsrapportages voor de Waarderingskamer.

Je hebt werkoverleg met de medewerkers, neemt deel aan afdelingsoverstijgende overleggen en externe overleggen met belastingplichtigen, gemachtigden en professionele dienstverleners.

 

Verantwoordelijk voor producten en diensten

Je draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures en de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie van de diverse producten en processen. Regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van programma’s en projecten, zoals bestandoptimalisaties en de integratie van BAG/WOZ-processen.

 

Advisering

Je adviseert over vraagstukken binnen de WBB en integrale vraagstukken binnen de afdeling Belastingen en draagt zorg voor integrale advisering aan management.  Zorgt voor de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s voor het bureau.

Persoonlijk profiel

Je hebt een visie op het werkterrein en affiniteit met ICT en volgt ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatievoorziening gerelateerd aan het werkveld.

 

Je bent politiek en bestuurlijk sensitief. Betrouwbaar en integer. In staat om samen met het team tot integrale producten te komen.

Een resultaatgerichte, gedreven en aardige people manager met talent voor communicatie.  Je spreekt medewerkers aan op hun taakvervulling. Je creëert een open en constructieve werkomgeving, waarin samengewerkt wordt aan de gestelde doelen. Je beschikt over zelfreflecterend vermogen, je spreekt medewerkers aan op houding en gedrag en bent daar zelf ook aanspreekbaar op.

Functie-eisen

  • HBO/ academisch werk en denkniveau.
  • Ruime ervaring binnen de gemeentelijke belastingen.
  • Goede leidinggevende kwaliteiten.
  • Een klantgerichte instelling.
  • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden.
  • Gevoel voor politieke verhoudingen.

Geboden wordt:

Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.814,- bruto per maand (functieschaal 12; salarispeil 1 juli 2020) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB).

Geïnteresseerd?

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk vóór 17 augustus 2020. Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, senior-adviseur, bereikbaar op

06- 21 29 76 33.  

Competenties

Integriteit
Zelfreflectie
Visie
Klantgerichtheid
Leidinggeven
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Bijlagen

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij 's-Hertogenbosch?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website