Voorzitter Rekenkamercommissie (GR)
Gemeente 's-Hertogenbosch

WO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 6 uur
Solliciteer (t/m 14-9-2022)

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch zoekt

Voorzitter van de Rekenkamercommissie

 

De Rekenkamer(commissie) is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid. Dit onderzoek kan de gemeenteraad gebruiken voor (het verbeteren van) zijn kaderstellende en controlerende rol. De Rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van het gemeentebestuur. Hierbij legt zij het accent op de maatschappelijke effecten van beleid: in hoeverre worden de doelen bereikt als gevolg van de inzet van beleid?

 

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden (onder wie de voorzitter). Vanwege de beëindiging van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe externe voorzitter.

Uw rol als voorzitter van de Rekenkamercommissie

U bent het boegbeeld van de Rekenkamercommissie en eerste aanspreekpunt voor anderen en het gezicht van de commissie naar buiten. U bent vanuit een collegiale rolopvatting samen met de andere leden verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. U vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken en bent daarvoor zichtbaar en benaderbaar voor burgers. U weet door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid en doeltreffendheid. U hebt een politiek-bestuurlijke antenne en oog voor onderwerpen die zich lenen voor onderzoek. U weet onderzoeksresultaten om te zetten in beleidsaanbevelingen voor de raad en u creëert draagvlak voor de onderzoeksresultaten. U zorgt samen met de andere leden voor een goede verhouding en communicatie met de gemeenteraad, het Presidium en de griffier en entameert werk- en overlegvormen die de raad effectief bedienen. U draagt in dit verband zorg voor de verdere voortzetting van het proces om te vernieuwen en waarde toe te voegen en zorgt in dat licht voor aansprekende manieren waarop de Rekenkamercommissie zich uit en presenteert richting gemeenteraad en andere belanghebbenden. Tevens geeft u leiding aan de ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamercommissie.

Uw profielschets

  • U hebt een WO werk- en denkniveau en een relevante professionele achtergrond.
  • U hebt ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit, liefst op gemeentelijk niveau.
  • U bent thuis in de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente en u hebt kennis van en bent betrokken bij het lokale bestuur.
  • U hebt een kritische instelling en bent in staat tot objectieve oordeelsvorming te komen.
  • De voorkeur gaat uit naar leden die woonachtig zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch of nabije omgeving.
  • Gezien de huidige samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een bestuurlijke/gemeentepolitieke/onderzoeksachtergrond.
  • U bent bereid en in staat om voldoende tijd vrij te maken voor het werk van de Rekenkamercommissie gedurende de zittingsperiode (gemiddeld 4-6 uur per week), in combinatie met uw andere functie(s), ook overdag. Flexibiliteit hierin is vereist.

Bijzonderheden

De voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie moeten onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur van ‘s-Hertogenbosch. Zij mogen bovendien niet werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan instellingen of organisaties die een relatie hebben met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vaste vergoeding per vergadering. De nieuwe voorzitter wordt benoemd door de gemeenteraad. In de selectiecommissie zitten twee raadsleden en twee leden van de Rekenkamercommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. H.W.M. Wouters, secretaris van de Rekenkamercommissie, telefoonnummer (073) 615 9770 of met de raadsgriffier, de heer drs. W.G. Amesz, telefoonnummer(073) 6155721.

Sollicitatie

Herkent u zich in bovenstaande omschrijving? De commissie ontvangt graag uw reactie met een actueel CV.

 

Reageren kan tot 15 september 2022 via onderstaand formulier!

 

Het functieprofiel vindt u hier.

 

Competenties

Flexibiliteit
Analytisch vermogen
Creativiteit
Oordeelsvorming
Visie
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij 's-Hertogenbosch?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website